Välkommen!

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört, det är sårbart.
Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla  
- när de riktigt stora frågorna tar tag i oss -
för dig som patient

När man blir sjuk, då är ingenting som vanligt.
Blir du patient på sjukhuset vill Sjukhuskyrkan
vara till för dig. Vi har ständig beredskap
och nås via regionens växel.

för dig som anhörig

Att vara anhörig eller nära vän till någon
som blivit sjuk kan många gånger vara mycket svårt. Sjukhuskyrkan erbjuder samtalshjälp
och stöd till dig som är anhörig.

för dig som personal

Sjukhuskyrkan är öppen för samtal om din
tjänst och ditt liv. Vi erbjuder reflektionstillfällen
och enskilda samtal som hjälp och stöd
i ditt arbete på Universitetssjukhuset. 

Våra tjänster

Besök

Patienter och anhöriga kan söka oss
genom sjukhuspersonalen eller via
Universitetssjukhusets växel: 010-103 00 00
 

Dop - vigsel

Omständigheterna kring en födelse innebär ibland att föräldrar ställs inför det oväntade.När föräldrar önskar döpa sitt barn i kris-situation finns Sjukhuskyrkan till hands. Önskas riter i annan tradition förmedlar Sjukhuskyrkan gärna kontakt med aktuell företrädare. 

Bön

Varje vardag, förutom onsdagar, är det morgonbön kl 9.00 i Stilla rummet  på  plan 9. Där finns
möjlighet att skriva ned böneämnen och tända ljus. 

samtal

Sjukhuskyrkans medarbetare erbjuder möjlighet tillinbokade samtal för dig som är patient, anhörig, eller sjukhuspersonal. Det kan handla om stöd, livsfrågor, kris eller sorg. Vi erbjuder även samtalsgrupper om sorg efter suicid eller för föräldrar som mist små barn.Vi arbetar under tystnadsplikt och vi för inte journal. Samtalen är kostnadsfria. Tidsbokning sker genom Universitets-sjukhusets växel: 010-103 00 00 

gudstjänst 

Varje onsdag firar vi veckomässa kl 9.00
och på söndagar kl 14.30 inbjuder vi till Söndagsbön
med musik - en enkel gudstjänst
i Stilla rummet. 

musik

Musiken kan ge uttryck för helhet och livsberättelse, vara som ett samtal eller tongivande när orden tagit slut och kan locka fram det friska. Sjukhuskyrkans musiker och övriga medarbetare erbjuder musik i olika sammanhang. Vi anordnar regelbundet musikstunder på flera avdelningar. I Stilla rummet finns möjligheten att varje tisdag och torsdag under terminerna lyssna till pianomusik under rubriken "Rum i stillhet".
Kören Daylight, under ledning av
Bodil Söderberg, medverkar några gånger per år tillsammans med Sjukhuskyrkans medarbetare. 
Se kalender nedan för offentliga tillfällen

 
 

information

Digitala Söndagsböner 

FACEBOOK KLICKA HÄR

 

KALENDER

kommande händelser

 

Sjukhuskyrkan

Facebook klicka här

 

det blommande korset

Den gemensamma symbolen för alla sjukhuskyrkor i Sverige är "det blommande korset" skapad av konstnären Lars Eklund. Det är en illustration av Jesaja 11:1
”En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam…”  
men också djupast sett en bild av Kristi uppståndelse. Symbolen rymmer också tro, hopp
och kärlek: tron det är korset, hoppet är det på
nytt spirande livet, och kärleken är avbildad
i blomman som är Kristus själv.

Den här tolkningen är gjort av
Birgitta Tisell från Linköping.

Barnsjukhuset

Varje torsdag spelar och sjunger vi på
Lekterapin på Barnsjukhuset i Linköping. 
Barn, anhöriga och personal delar en fin
stund tillsammans.    

Ronald McDonald Hus i Linköping erbjuder familjer ett boende - ett hem hemifrån, under den tid ett barn eller en förälder vårdas på H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus eller Universitetssjukhuset i Linköping. Huset ligger ett stenkast från sjukhusområdet dit man tar sig genom en kort promenad. Sjukhuskyrkan erbjuder samtal och stöd till boende som vistas på Ronald McDonald hus, efter önskemål. 

©  Linköpings sjukhuskyrka