headsvklinshort.jpg

Välkommen till Sjukhuskyrkan i Linköping

Start Gudstjänst Samtal & själavård Kontakt För Landstingsanställda Om oss In English Länkar

Gudstjänster

Gudstjänstfirande

Söndag

14.30

Söndagsbön med musik

Onsdag

09.00

Mässa

Vi finns tillgängliga för enskild nattvard och förbön.

Någon att prata med

Ibland blir inte livet som vi tänkt oss. Arbetet ställer andra krav än förväntat. Sjukdom drabbar just när det var som minst lämpligt. Det kan vara svårt att vara anhörig till någon som är svårt sjuk och veta hur man bäst stöttar. Orsakerna kan vara många till att man behöver samtala med någon som kanske har ett annat perspektiv än de som finns runt omkring en.

Sjukhuskyrkan erbjuder samtalskontakt med både patienter, anhöriga och medarbetare på sjukhuset. Läs mer

Sjukhuskyrkan

sjukhuskyrkan400.jpg

Sjukdom och sorg kan bidra till att livet inte blir som man har tänkt sig.

 

Framtidsutsikterna kanske förändras och det är naturligt att de existentiella frågorna om liv och död väcks. Människor som har drabbats av sjukdom behöver ofta få möjlighet att berätta och dela sina tankar och känslor med någon utomstående. Sjukhuskyrkans medarbetare finns som samtalspartner och förebedjare för den som känner behov av det.

Vi arbetar under tystnadsplikt.

 

Arbetslaget på sjukhuskyrkan är ekumeniskt, det vill säga att vi representerar olika kyrkor. Vi firar gudstjänster på söndagar 14.30 och onsdagar 09.00. Vi har även musikstunder nu och då i veckorna. Till vår hjälp har vi också en grupp frivilliga gudstjänstvärdar, som gärna får bli fler!

Den som vill komma i kontakt med Sjukhuskyrkan når oss antingen via vår expeditionstelefon 010 - 103 34 95 eller genom sjukvårdspersonalen.

 

Vi har beredskap dygnet runt.

Det blommande korset

sjukhusloggabild.jpg

Den gemensamma symbolen för alla sjukhuskyrkor i Sverige är "det blommande korset" skapad av konstnären Lars Eklund. Det är en illustration av Jesaja 11:1 ”En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam…”  men också djupast sett en bild av Kristi uppståndelse. Symbolen rymmer också tro, hopp och kärlek: tron det är korset, hoppet är det på nytt spirande livet, och kärleken är avbildad i blomman som är Kristus själv.

Den här tolkningen är gjort av Birgitta Tisell från Linköping.

In english

Om hemsidan

Om cookies

Sjukhuskyrkan i Linköping - närvaro och hopp